Geïnteresseerd in projectontwikkeling in Rotterdam?

projectontwikkeling

De term projectontwikkelaar en projectontwikkeling komt eigenlijk best vaak voorbij. En vraag acht van de tien mensen wat het dan precies is, en ze zullen je het antwoord niet kunnen meteen kunnen geven. Wel reppen ze van mensen in pakken en dure auto’s. Een specialist in projectontwikkeling in Rotterdam echter, doet niets meer dan alle activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging van nieuwe gebouwen en of van bouwgrond.

Voor zowel de bouwvergunningen als de financiële kant van het verhaal

Een specialist in vastgoedontwikkeling in Rotterdam verricht zijn activiteiten die noodzakelijk zijn om de nieuwbouw daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. De projectontwikkelaar heeft een product, vaak een gebouw of gebouwen, waarvan hij denkt dat er vraag naar is.  een specialist in projectontwikkeling in Rotterdam organiseert allerlei zaken rondom de grond van het gebouw of de gebouwen, denkt na over de functie van het gebouw en neemt alle zaken die geregeld moeten worden om daadwerkelijk te kunnen bouwen voor zijn rekening. Iemand die zich bezighoudt met projectontwikkeling in Rotterdam contracteert een aannemer en regelt de noodzakelijke bouwvergunningen, net als dat een specialist in projectontwikkeling in Rotterdam ook de financiële kant van het verhaal in de gaten houdt.

Verantwoord risico; het is maar de vraag of er ook echt gebouwd gaat worden

De specialist in projectontwikkeling in Rotterdam neemt daarmee een verantwoord risico.  Het is immers niet zeker of er wel daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Ondertussen worden wel kosten gemaakt door de aankoop van grond en het inhuren van architecten en adviseurs. Pas als de gebouwen daadwerkelijk verkocht worden, wordt die investering terugverdiend.

projectontwikkeling rotterdam
Specialist in projectontwikkeling

Kennis van zaken over bouwtechniek, wetgeving, marketing en planeconomie

Iemand met ervaring in projectontwikkeling in Rotterdam weet wat het is om die risico’ s te nemen en om die in te schatten. Het heeft een brede kennis van zaken, onder meer over zaken als bouwtechniek, wetgeving, marketing en de planeconomie. In principe ontwikkelt een expert in projectontwikkeling in Rotterdam alles waarmee geld te verdienen is of waarvan men denkt dat er geld mee te verdienen is. In de meeste gevallen gaat het echter om woningen en commercieel vastgoed in de vorm van vastgoed, winkels en kantoren. Soms kan het ook gaan om bijvoorbeeld vakantieparken.

Nauwe contacten met gemeenten, architecten en aannemers

Een ervaren bedrijf in projectontwikkeling in Rotterdam is van alle markten thuis en zoekt geschikte bouwlocaties koopt grond of vastgoed aan en doet onderzoek naar de haalbaarheid van bepaalde projecten. Verder brengt het de wensen van de eindgebruikers uitvoerig in kaart en laat het ontwerpen maken en stelt het een programma van eisen maken. Projectontwikkeling is ook het maken van planningen en begrotingen en voortdurend overleggen met vertegenwoordigers van overheden en met stakeholders. Ook moet een financieel plan gemaakt worden voor het bouwproject en dienen steeds nauwe contacten onderhouden te worden met gemeenten en partijen als architecten en aannemers.

Bij projectontwikkeling in Rotterdam is kennis van de regelgeving van belang

Als geen ander is een specialist in projectontwikkeling in Rotterdam in staat budgetten te beheren en daarnaast dient het met name de kennis over regelgeving steeds up-to-date te houden. Uiteraard is een specialist in projectontwikkeling in Rotterdam ook steeds bezig met het verkopen van vastgoed uiteraard, net als het werven van kopers. Natuurlijk worden die kopers ook steeds begeleid en geadviseerd door de projectontwikkelaars uit Rotterdam.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *